Drie challenge thema's

Het doel van de SPARK Challenge is om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die gedijen in een circulaire economie. Stapsgewijs worden ideeën en producten omgezet tot kansrijke producten die ook daadwerkelijk op de markt worden geïntroduceerd. Doe je mee?

Binnen de SPARK Challenge Close the Loop zijn er drie thema’s waarop jij jouw idee kunt indienen. Kun jij afvalstromen, verpakkingen voor voedsel of ander gebruik opnieuw ontwerpen? Het voortbestaan van de wereld is van belang. De drie challenge-thema’s zijn:

VERPAKKINGSMATERIALEN
Welke oplossing bedenk jij om verpakkingsmateriaal milieuvriendelijker te maken? 
De hoeveelheid zwerfvuil in het milieu neemt jaarlijks toe. Steeds meer zwerfvuil, zoals picknick resten en voedselverpakkingen blijven achter. Schattingen over zwerfafval lopen inmiddels uiteen van 50 tot 300 miljoen kilo per jaar. De schade voor de natuur en de mens is catastrofaal, want de plastic resten met de giftige stoffen zitten al in onze voedselketen.

(BOUW) AFVALSTROMEN
Welke oplossing bedenk jij zodat afval (op de bouwplaats) kan worden verminderd?
Om te voorkomen dat (schaarse) grondstoffen uitgeput raken moeten we anders omgaan met materialen. Dat moet in vele sectoren zoals in de industrie, retail, schoonmaak en de bouw. Op een bouwplaats zijn veel partijen actief. Naast de aannemer zijn dit bijvoorbeeld toeleveranciers, onderaannemers en logistieke vervoerders. Al met al wordt er jaarlijks zo’n 22,5 miljoen bouw- en sloopafval geproduceerd. Er wordt wel al veel gerecycled tijdens een sloop- en bouwproces, maar dit leidt voornamelijk tot laagwaardige producten zoals granulaat. De uitdaging voor de bouwsector is om tot meer hoogwaardige recycling en hergebruik te komen, zoals recycling van beton of betere recycling van hele onderdelen met behulp van urban mining. Hergebruik van (bouw)materialen bespaart enorme hoeveelheden primaire grondstoffen en voorkomt grote hoeveelheden CO2-uitstoot.

FREE ZONE
Welke oplossing bedenk jij voor onze lineaire en korte termijn (consumenten)producten?
We gebruiken allemaal producten die niet allemaal duurzaam of circulair zijn. Kun jij een oplossing bedenken waarbij alledaagse producten binnen de circulaire economie passen? Voorbeelden zijn de Fairphone en Kitchen As A Service (KAAS). We staan open voor ideeën en prototyping, zolang het maar op 1 A4 past.

Waarom is “Close the Loop” belangrijk?
Om te beginnen is grondstofbesparing essentieel. De groei van de consumptie en de bevolkingsgroei put de aarde uit. Ook zorgt een een circulaire economie voor  groei. Enerzijds omdat er met dezelfde grondstof meer wordt gedaan, maar ook omdat een lager grondstoffen gebruik tot hogere marges leidt. 
Innovaties nemen toe en leiden tot een andere manier van denken en samenwerken tussen designers, productontwikkelaars, producenten en recylcers. 

De opzet van de SPARK Challenge Close the Loop: prijzenpot € 1.500,- en voucher van € 5.000,-  voor ontwikkeling
We dagen studenten en professionals uit om op maximaal 1 A4 een oplossing aan te leveren voor een van de drie vraagstukken. Experts beoordelen deze ideeën. Uit deze inzendingen selecteren we de meest interessante ideeën. Er vindt met deze inzenders een verdiepingsgesprek plaats. Vervolgens gaan er vijf inzenders door naar de finaleronde. De inzenders werken het idee verder uit en leggen deze voor aan de jury. De jury bepaalt per vraagstuk wie de winnaar is. Uiteindelijk is het doel om tot implementatie van inzendingen te komen. Doe je mee? Klik hier om mee te doen. 

Wat levert het je op?

Innoveren

Met je team bouw je aan vernieuwende oplossingen. Ervaring is niet vereist.

Netwerken

Ontmoet co-creators, nieuwe vrienden en maak kennis met potentiële werkgevers voor stage- en afstudeeropdrachten.

Leren

Van elk innovatie-evenement leer je. Van coaches, domeinexperts en collagedeelnemers. Ontdek de mogelijkheden