Circulaire enonomie

Onze samenleving heeft zich ontwikkeld volgens een lineair productiesysteem, waarin hulpbronnen, goederen en afvalstoffen worden uitgewisseld over de hele wereld. Zo zijn we afhankelijk geworden van externe grondstoffen. Dit systeem moet anders en veel meer gericht worden op circulaire systemen. In dat circulaire systeem gooi je niets meer weg en staat hergebruik voorop. Je sluit de kring. Met wat er is, creëer je waarde.

Dat klinkt fantastisch, maar is in de praktijk nog wel lastig. Een kring sluit betekent niet alleen dat je heel inventief moet zijn met materialen en grondstoffen, maar ook met afval en reststoffen. Of de manier waarop je dit systeem stimuleert en rendabel krijgt. Deze opgave staat centraal in de SPARK Challenge 2021.

SPARK Challenge, het platform waar studenten in teams intensief werken aan het bedenken en ontwikkelen van oplossingen en ideeën voor een actueel maatschappelijk vraagstuk. Deze ideeën worden niet alleen bedacht, maar ook als prototypes ontwikkeld in de SPARK Makers Zone.